Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

KROMIog spedbarn

KROMI
og spedbarn

Tiden med spedbarn er kanskje den fineste tiden i livet, men den kan ha sine utfordringer. Om det er det første barnet, det andre eller tredje – den første levetiden er forskjellig fra barn til barn. Vi hører solskinnshistoriene om babyen som spiser, sover og er våken til alle de riktige tidene, men også de andre – der livet som spedbarnsforelder går på helsa løs. Den siste gruppen møter vi hver dag. Og heldigvis – vi kan hjelpe. Hos oss vil du møte terapeuter med mange års erfaring og enda flere suksesshistorier å fortelle. Noen av historiene kan du for øvrig lese her.

 • Kolikk og gråt

  Hos oss vil du møte en manuellterapeut som gjør en undersøkelse av barnet hvor vi ser på spontanmotorikk, inntrykk av tonus ved handtering, reflekser og andre spesifikke tester. Vi behandler ut ifra de funn vi gjør, og vi veileder og informerer om handtering og stimulering når det er nødvendig. Med oppfølgingen som følger, bidrar vi til at ikke bare barnet får det bra, det blir som regel også godt synlig på foreldrene.

  Kolikk og gråt
 • Spedbarn og ammeproblemer

  Amming er sensitivt for mor og barn. Når det ikke fungerer kan det bli veldig vanskelig. Vi undersøker barnet for bevegelse i leddene og spenningsmønstre. Vi undersøker om det er noe med kroppen, da spesielt nakken, som kan være årsak til utfordringene. Vi vurderer også det som kalles «favoritt bryst». Vi viser hvordan barnet kan håndteres i ammesituasjonen, og med noen trykk og bevegelser forbedrer vi bevegeligheten til barnet slik at det kan ligge rolig ved brystet, og nyte maten og nærheten.

  Spedbarn og ammeproblemer
 • Spedbarn og favorittside

  Når barnet har en favorittside, ser barnet bare til en side eller bare i begrenset utstrekning til en side. Hvis dette får utvikle seg, kan det føre til at sanseinntrykkene ikke blir utviklet symmetrisk. Det er viktig at barnet får stimuli fra begge sider. Lyskilder, leker, bilder, personer etc. skal komme fra den svake siden. Med god og variert håndtering og stimulering, vil utviklingen av favorittside brytes og bli borte i løpet av de første 4-8 ukene. Men for noen blir dette et problem som forsterkes og gir økende grad av uro og gråt. Riktig og tidlig behandling av ledd i øvre del av nakken er viktig for å unngå negativ påvirkning av motorikk og adferd.

  Spedbarn og favorittside
 • Skjevheter

  En asymmetri/skjevhet kan bli bedre over tid selv om den ikke behandles, men den blir ikke nødvendigvis borte. Barnet begynner å kompensere for skjevheten og dette er et mønster som ofte forsterkes når barnet blir eldre. Hvis det ikke behandles, kan det gi persepsjons- og sanseintegrasjonsforstyrrelser.

  Skjevheter
 • Spedbarn og tilknytning

  Mor og far er barnets viktigste ankringspunkt som gir trygghet og sikkerhet, gjennom nærhet, øyekontakt, hudkontakt, kos og amming. Ved unormalt mye uro og gråt forstyrres roen og uro og gråt kan gi låsninger med smerter hos barnet. Det er viktig at undersøkelse og behandling kommer i gang så tidlig som mulig, for hvis problemet sitter i kroppen kan det antagelig løses relativt fort. En slik behandling bør startes mellom 9-12 uker. Barnet skal alltid vurderes av lege for å være sikker på at det ikke er andre sykdommer som plager barnet.

  Spedbarn og tilknytning
 • Spedbarn og generell utilpasshet

  Noen spedbarn finner seg bare ikke til rette. De sutrer, gråter, ynker seg, vrir seg, sover lite eller dårlig, ammingen er av og på, sovner ved brystet, liker ikke helt å bli tatt på, øker ikke vekten og så videre. Dette skal selvfølgelig sjekkes grundig av lege på helsestasjonen for andre sykdommer, allergier etc. Men noen av disse spedbarna har problemer med leddene i kroppen som gir vedvarende plager av mildere grad. De kan også ha problemer i ryggraden. En sjekk av leddfunksjonen er for noen en enkel løsning på problemet.
  Spedbarn og generell utilpasshet
 • Spedbarn og nedsatt motorisk utvikling

  Den motoriske utviklingen har milepeler som det er viktig at barnet møter. Her er noen av hovedtrekkene: • 0–3 måneder: Hodekontroll, albuestøtte. • 4–6 måneder: Albuestøtte, løft av nakke i mageleie. Rulle fra rygg til mage • 6–9 måneder: Støtte på arm i mageleie, snu seg rundt, mer mobil. Stå på alle fire. Krabbe. • 10–12 måneder: Komme seg opp i knestående og stående med støtte. • 12–18 måneder: Gange. Dette er normalen, men ingen regel uten unntak. Hvis barnet ligger etter i utviklingen, anbefaler vi at dere tar kontakt med oss for en undersøkelse.
  Spedbarn og nedsatt motorisk utvikling