Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

 • Barn 2 Ingress

Barnet dit har en kropp som utvikler seg raskt, og hvordan den utvikler seg er viktig for barnets livskvalitet. Når ledd, muskler, sener, nerver ikke utvikler seg optimalt, kan det begrense utviklingen. 
Vi har spesialisert oss på å hjelpe barn med å få så bra utvikling som mulig. Vi har mange foreldre som ikke vet at vi kan hjelpe barnet deres med store og små utfordringer. Jo før vi møter barnet, desto større er sjansen for at utviklingen forløper smertefritt. Derfor anbefaler vi en KROMI-sjekk (link) allerede før barnet begynner på skolen. Hos oss treffer du spesialister som bidrar til å få- og holde utviklingen på rett spor. Og resultatene taler for seg: Ved å undersøke og avdekke små og større utfordringer i kroppen og behandle dem i tide, har vi hjulpet flere tusen barn til en bedre hverdag.

 • Hodepine og nakkeplager

  Hos KROMI har vi spesielt fokus på hodepine. Når et barn har hodepine over lang tid, så gjør det inntrykk. Disse barna kan ikke alltid beskrive plagene sine. Det kan være at de ikke har ord for det, og frustrasjonen gjør at de endrer adferd. Gjennom erfaringen med svært mange slike barn, har vi lært hvordan vi skal lese dette. Vår behandling er basert på helt konkrete undersøkelser og behandlingsmål som bidrar til at vi som regel klarer å finne fram til, og behandle barnets utfordringer.

 • Motorisk utvikling

  Vi møter fortvilte foreldre som ser at barnet ikke holder følge eller ikke vil være med de andre i lek og aktivitet, og det kan påvirke det sosiale livet til barnet. Normalt god motorikk er svært viktig fordi den fjerner fysiske begrensninger og bidrar til at vi kan gjøre det vi ønsker å gjøre. Der hvor motorikken er til hinder for normalt samvær med andre, vurderer vi kroppen gjennom spesifikke ledd- og muskelfunksjoner og motorisk testing. Vi retter opp barnets kropp og trener svakhetene slik at barnet får en bedre motorisk utvikling. Det kan være komplisert, men som regel kommer vi fram til en logisk forklaring og tiltak som hjelper.

 • Motorisk gruppetrening

  Vi har grupper med motorisk trening for barn og ungdom i alderen 5-14 år på ettermiddag og kveld. Her trener vi på basisferdigheter i forhold til balanse, kroppskontroll, styrke, smidighet, kondisjon og sosialt samspill. Vi bruker grupperom, slyngetrening, balltrening, 40 meter løpebane, tredemølle, treningsapparater, strikker, hinderløyper og ikke minst – hverandre. Deltakerne får alltid hjemmeoppgaver. Dette er trening som barna gleder seg til!

 • Barn med uro og nedsatt konsentrasjon

  En del barn har store problemer med hvordan kroppen fungerer og finner ikke roen som skal til for å sitte stille. Dette er alt fra dysfunksjon i små ledd og muskler til motorikk og balanse. Utviklingen i kroppens reflekser kan også være underutviklet, og alt kan bidra til at barnet har problemer med å sitte stille.   I møte med slike barn vurderer vi barnets kroppsfunksjon, reflekser og hvordan dette kan påvirke adferd. Vår behandling vil normalisere ledd-, muskel- og refleksfunksjonene, og bedre balansen og motorikken med trening. Vi tror ikke at alle vi vurderer vil bli «best i klassen», men vi opplever at veldig mange får en vesentlig bedring. Tidlig vurdering er viktig.

 • Aggressive barn

  Noen barn er utfordrende fordi de har en aggressiv adferd med konflikter på rekke og rad, men vi har ennå ikke møtt noen som ønsker å være sånn, og veldig mange vet ikke selv hvorfor de oppfører seg slik. Vår erfaring viser at noen barn har en kropp som ikke fungerer optimalt og det skaper en utilpasshet som kan gi aggresjon. Vi opplever barn som forandrer seg ganske radikalt, men behandlingen og tilnærmingen kan være utfordrende. Et knekk eller to i nakken er som regel ikke nok.

 • Sjenerte og tilbaketrukne barn

  Mange barn trekker seg unna deltakelse fordi de føler at de ikke får til det de andre gjør eller er redd for ikke å gjøre det. Når disse opplevelsene er relatert til hvordan kroppen fungerer med motorikk og balanse, kan vi hjelpe med å bedre mestringsfølelsen. Dette kan være innenfor grov- og finmotorikk. Noen barn har et reflekssystem (moro refleks) som ikke fungerer og som gjør at de synes lek med andre barn er skummelt. De kan trekke seg unna på grunn av frykt. Men ikke sjelden kan vi bidra til å løse problemet. «Hun bare blomstrer» er en kommentar vi har hørt mange ganger.
 • Skjevheter i kroppen til barn og ungdom

  Skjevheter i kroppen kan lede til plager senere i livet. Når vi jobber med dette, er det helheten i hvordan kroppen utvikler seg som er viktig. Skjevhetene vi jobber mest med er fot-buer som faller ned (plattfot), ankler som faller inn, knær som går innover (kalvbent, valguserende knær), høydeforskjell i hofte og bekken, skjevheter i ryggen (skoliose), høydeforskjell i skuldre og skjev hodestilling. Mange tror at det ikke går an å gjøre noe med dette, men det er ikke tilfelle. Som en del av vår tilnærming bruker vi forskjellige såler, men målsettingen er at barnet på sikt ikke skal trenge dem.