Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

"Psykolog her" Hvorfor det?

Hos Kromi jobber vi etter filosofien om at fysisk og psykisk helse ofte er to sider av samme sak. Ikke sjelden møter vi pasienter der kroppslige smerter påvirker livskvaliteten slik at det er vanskelig å leve et normalt liv. Hos oss søker vi alltid etter kjernen til problemet. Den kroniske hodepinen som egentlig stammer fra en gammel nakkeskade. Ryggplagene som kom etter en skade i ankelen. Og de psykiske problemene som fulgte de fysiske begrensningene. Ofte løser terapeutene problemet ved å behandle den nakken. Eller ankelen. Men ikke sjelden kan det være nødvendig med et samtaletilbud med psykolog, både til individuelle personer, familie/pårørende, samt større grupper. Hvorvidt problemstillingen er langvarige smerter, angst, stress eller noe helt annet – en slik samtalepartner kan være løsningen. Ikke sjelden ser vi at det under behandling av fysiske plager dukker opp problemstillinger som er i sammenheng med psykososiale plager. Med det mener vi at kroppslige plager kan påvirke psyken på lik linje som psykiske plager kan komme til uttrykk i kroppslige smerter. Det har vi tatt konsekvensen av, og derfor finner du en psykolog blant alle de andre terapeutene her hos Kromi.