Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

"Barn og ungdom med adferds, psykiske og lærings utfordringer."

Bent Brask har en spesiell interesse i barn med adferd, psyke og læringsutfordringer og setter i sammen et spesielt team for å lykkes med denne gruppen. Utgangspunktet er barn som har problemer i den biomekaniske (hvordan ledd og muskler fungerer) delen av kroppen og hvordan dette påvirker barn og ungdom sin adferd, psyke og læring. Dette har vi allerede god erfaring og kompetanse i, men nå går vi et skritt videre. Barnets kropp må behandles riktig for normalisering av biomekanikken. Dette kan klinikken. Vi ser at barnet også kan ha underutviklet og tillærte bevegelse og uttrykksmønstre og et psykisk selv bilde som ikke er hensiktsmessig. For å få gode resultater kreves det god kompetanse. Vi ser også at de nære relasjonene, foreldre spesielt, må få informasjon og kunnskap for å hjelpe barnet på en bedre måte. Gleden i foreldrenes ansikter når de ser bedring i barnet og at de lykkes som foreldre er utrolig fin å oppleve. I et komplisert område vil vi alltid vurdere om vår tilnærming er relevant og hvilke elementer av vårt team som skal brukes. Etter første konsultasjon blir en plan lagt i et samarbeide med foreldre. Dette vil inkludere kostnader og forventninger.