Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Kunnskap om smerte er behandling av smerte

Alle har hatt vondt et eller annet sted på kroppen. De fleste har en forventning om smerte som en midlertidig tilstand, som går over. Men hva om smertene av en eller annen grunn ikke forsvinner, forverres eller sprer seg til andre steder i kroppen? Langvarige smertetilstander gir ofte også sosiale og psykiske konsekvenser. Forståelse av smerte er et viktig ledd på veien til bedring.

Det er vitenskapelig bevist at kunnskap om smerte kan føre til færre katastrofetanker, redusert smerteintensitet og økt funksjonsnivå. Kromi-terapeut Cathrine Müller er utdannet psykolog og holder månedlige kurs, der man kan lære mer om egen smerte og hvordan håndtere og mestre den.
– Vi vil ta for oss smerte som bio-psyko-sosialt fenomen, der vi ser på hele mennesket som påvirkes smerte. Smerteopplevelse har alltid en biologisk, en psykologisk og en sosial side og de bidrar alle i en eller annen grad til den smerte en person opplever. På kurset tar vi for oss ulike mestringsmetoder, hjernens rolle i forhold til smerte og hva du selv kan gjøre for å påvirke og mestre smerten og få et liv med livskvalitet og en bedre fysisk kropp ved langvarig/kronisk smerte, forklarer Müller.
Smertekurset holdes hver første torsdag i måneden i Kromis lokaler i Dikeveien.
Smertekurs

Sted: Kromi Helse, Dikeveien 8, 1661 Rolvsøy

Tid: Hver første torsdag i måneden kl. 14.30 – 16.30

For påmelding/mer informasjon:

Cathrine Müller

tlf: 481 29 585

e-post: cathrine@kromi.no